Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütcü

ÖZGEÇMİŞ

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet. 1983.
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Doktora, 1988.
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 1992-1996.
Bruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr.

İdari Görevler;
• Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu
• Sağlık Bakanlığı, Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Yardımcılığı
• Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkan Vekili
• Türk Diş Hekimleri Birliği MYK Üyesi
• Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Denetleme Kurul Başkanı
• Türk Diş Hekimleri Birliği Basın Yayın Komisyonu Üyeliği
• Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Başkan Vekili
• Badminton Federasyonu Merkez Yönetim Kurulu
• Badminton Federasyonu Disiplin Kurulu
• Adli Bilimler Derneği Yönetim Kurulu
• Ankara Diş hekimleri Dergi Editörlüğü
• Osmanlı Dental Haber Dergi Editörlüğü
• Tıp Hukuku Derneği Bilimsel Danışma Kurulu
• Adli Bilimler Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu
• “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” Bilim Kurulu Üyeliği
• Ulusal AIDS Komisyonu Üyeliği (2015)